Publikujte knihu – ihned a zdarma
510 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Autorské honoráře

Publikování na webových stránkách www.bezvydavatele.cz je výborná příležitost pro nové začínající autory, jakož i pro zavedené autory, kteří nejsou vázáni exkluzívní smlouvou s některým vydavatelstvím.

Z každé zakoupené knihy vyplácíme autorský honorář ve výši 50% z prodejní ceny knihy uvedené na webových stránkách v okamžiku zakoupení knihy čtenářem, přičemž výši prodejní ceny si určuje sám autor. Prodejní cenu lze kdykoli průběžně měnit a aktivně tak ovlivňovat počty stažených knih. Prodejní cena však musí vždy být v cenovém rozsahu od 20 Kč do 200 Kč.

Autor obdrží nejpozději k 25. dni následujícího měsíce přehled s počtem stažených knih za daný kalendářní měsíc a výši odměny autorského honoráře, k tomuto datu jsou i vypláceny autorské honoráře, buď bankovním převodem na bankovní účet, nebo zasláním poštovní poukázky. Pokud částka autorského honoráře nedosáhne minimální výše vyplácené částky 1 000 Kč, tato částka se převádí do dalšího kalendářního měsíce a bude připočtena k částce autorského honoráře za další měsíc.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.