Publikujte knihu – ihned a zdarma
509 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Změna údajů

Způsob publikování e-knih na www.bezvydavatele.cz je nastaven co nejvíce flexibilně tak, abyste mohli, pokud si to budete přát, průběžně měnit většinu parametrů o sobě jako o autorovi, jakož i u všech publikovaných knih.

Jak změnit profil autora

Váš autorský profil můžete kdykoli změnit v průběhu publikování na webových stránkách www.bezvydavatele.cz. Přihlásíte se k uživatelskému účtu, poté na horní liště kliknete na záložku “Údaje o autorovi”, kde se zobrazí všechny aktuální údaje, které jste dosud zadali nebo upravovali. Kterýkoli údaj o autorovi včetně jména, pod kterým publikujete, může být upraven / změněn. Nezapomeňte uložit nové údaje po provedených úpravách.

Jak změnit údaje o knize

Údaje o knize můžete kdykoli změnit v průběhu publikování na webových stránkách www.bezvydavatele.cz. Přihlásíte se k uživatelskému účtu, poté na horní liště kliknete na záložku “Moje knihy”, kde se zobrazí všechny Vámi dosud nainstalované knihy. Vyberete titul, který chcete upravit a kliknete na “Změnit”, zde se Vám zobrazí aktuální údaje zadané nebo upravené předtím. Kterákoli položka z údajů o knize může být upravena / změněna, můžete rovněž změnit prodejní cenu nebo nainstalovat rukopis knihy v nové vylepšené verzi. Nezapomeňte uložit nové údaje po provedených úpravách.

Jak změnit údaje o bankovním spojení

Údaje o bankovním spojení slouží pouze k výplatě autorských honorářů a můžete je kdykoli změnit, doplnit nebo odstranit. Přihlásíte se k uživatelskému účtu, poté na horní liště kliknete na záložku “Bankovní účet”, kde se zobrazí aktuální údaje zadané nebo upravené předtím. Kterýkoli údaj o bankovním účtu nebo poštovní adrese může být upraven / změněn. Pokud nevlastníte žádný bankovní účet nebo si nepřejete sdělit nám bankovní spojení, můžete uvést poštovní adresu k zasílání výplaty autorských honorářů formou poštovních poukázek.

Mohu vidět, které knihy jsem nainstaloval(a) dříve

Na záložce „Moje knihy“ můžete vidět všechny knihy, které jste nainstaloval(a) dříve. Přihlásíte se k uživatelskému účtu, poté na horní liště kliknete na záložku “Moje knihy“, kde se Vám zobrazí všechny knihy nainstalované dříve, přičemž v seznamu jsou uvedeny pouze aktivně publikované knihy, nezobrazují se knihy publikované dříve, avšak Vámi odstraněné z webových stránek www.bezvydavatele.cz.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.