Publikujte knihu – ihned a zdarma
510 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Jak nahrát e-knihu

Publikovat na webových stránkách www.bezvydavatele.cz je velmi jednoduché a časově nenáročné. Pokud se rozhodnodnete zveřejnit Vaše literární dílo, kliknete na “Publikovat” umístěné vpravo nahoře na home page, přihlásíte se k uživatelskému účtu a budete následovat pokyny instalačního průvodce.

Pokud nahráváte první knihu na webové stránky, musíte nejprve uvést některé údaje o sobě jako o autorovi knihy, čím více o sobě a o svojí literární práci napíšete, tím více potenciálních čtenářů můžete přitáhnout.

Instalační průvodce obsahuje následující kroky, ve kterých budete vyplňovat údaje o sobě a publikované knize

Krok 1 – Údaje o autorovi

Jméno (povinné) – zadejte Vaše skutečné nebo umělecké jméno, které používáte, toto jméno se bude zobrazovat ve Vašem profilu a v údajích o publikované knize,

Životopis (nepovinné) – napište krátce o Vašem profesionálním životě, literární práci a představte knihy, které jste dosud napsali nebo publikovali,

Potvrďte, že jste starší 18 let (povinné) – osoby mladší 18 let musí být zastoupeny zákonným zástupcem.

Krok 2 – Údaje o knize

Název knihy (povinné) – vyplňte název knihy,

Popis knihy (povinné) – napište stručný popis knihy k lepší prezentaci čtenářům, o čem kniha pojednává, načrtněte děj knihy, popište hlavní postavy, uveďte, kde se děj odehrává, v jaké době, můžete také napsat odkazy na Vaše další knihy,

Kategorie (povinné) – vyberte jednu z nabízených kategorií,

Klíčová slova (nepovinné) – zadejte asi 5 klíčových slov k lepšímu vyhledání knihy, klíčová slova oddělujte čárkou,

Ukázka (nepovinné) – vyberte typickou nebo oblíbenou část knihy k lepší prezentaci čtenářům,

Prodejní cena (povinné) – zadejte prodejní cenu v intervalu od 20 Kč do 200 Kč, prodejní cena zahrnuje DPH 21%,

Potvrďte, že vlastníte autorská práva ke knize, kterou chcete publikovat (povinné).

Krok 3 – Nahrajte knihu

Předtím než nahrajete knihu do systému, proveďte prosím ještě finální kontrolu rukopisu e-knihy, pokud jste spokojeni s naformátováním stránek, strukturou kapitol, členěním nadpisů, záhlavími, zápatími, stránkováním, pak můžete pokračovat v instalaci e-knihy.

Kontrolu rukopisu knihy můžete rovněž svěřit některému z profesionálních editorů, jejich seznam naleznete v zápatí webových stránek “Editoři”. Určitě vám se stylistikou a gramatikou rukopisu rádi pomohou.

Rukopis knihy musí být uložený ve formátu DOC (doporučujeme) nebo DOCX. Pokud máte knihu uloženou v jiném formátu, je třeba tento soubor přeformátovat. Soubor uložený v jiném formátu otevřete, zadáte “uložit jako” a vyberete “uložit jako typ: Dokument Word”.

E-kniha může také obsahovat obrázky, tabulky, grafy nebo fotografie, přičemž všechny grafické prvky jsou součástí textu knihy. Grafické prvky oddělte od textových částí řazením pod sebe, pokud by byly texty a obrázky umístěné vedle sebe, došlo by k nežádoucímu spojení obou částí do nečitelného útvaru, totéž by vzniklo i při psaní textu do dvou sloupců. Ke správnému převodu grafických prvků do elektronických formátů e-knihy je vhodné používat formáty jpg, png nebo gif, jinak vzniká riziko, že se obrázky nepřevedou a výsledný rukopis knihy bude obsahovat pouze textové části.

Rukopis e-knihy musí být uložen v jediném souboru, maximální velikost souboru je 50 MB.

Nahrajte titulní obálku knihy (nepovinné)

K nainstalované knize můžete nahrát obal knihy, pokud vlastníte graficky zpracovaný návrh.

Obal knihy můžete kdykoli změnit nebo doplnit. Jestliže nevlastníte graficky zpracovaný návrh obalu knihy, tak můžete využít náš automatický generátor obalu knih, který naleznete v instalačním průvodci následně po instalaci knihy, kde zatrhnete “Generovat obal knihy”, poté se Vám zobrazí vygenerovaný náhled obalu knihy v horním okénku. Pokud se Vám návrh obálky líbí, pokračujete v instalaci e-knihy, v opačném případě můžete opakovat generování nového obalu knihy tak dlouho, dokud nebudete spokojeni s jeho vzhledem.

Podporované formáty souboru s obalem knihy jsou JPG (doporučujeme), PNG a GIF.

Obal knihy musí být uložen v jediném souboru, maximální velikost souboru je 500 kB.

Dokončit instalaci e-knihy

Po kompletaci všech kroků potřebných k instalaci e-knihy klikněte na “Uložit”.

Naistalovaná kniha bude publikována do 24 hodin na webových stránkách www.bezvydavatele.cz.

Krok 4 – Bankovní spojení

Bankovní spojení nebo poštovní adresa (nepovinné) – bankovní spojení nebo poštovní adresa slouží pouze k výplatě autorských honorářů, tyto údaje mohou být Vámi vyplněny kdykoli později, stačí je uvést, až pokud budete nárokovat výplatu autorských honorářů. Jestliže nám nechcete sdělit nebo nemáte bankovní účet, je možno zadat poštovní adresu k výplatě honoráře formou poštovní poukázky. U osob mladších 18 let se uvádí bankovní spojení nebo poštovní adresa zákonného zástupce.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.