Publikujte knihu – ihned a zdarma
510 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Časté dotazy

Co nabízí www.bezvydavatele.cz čtenářům?

Webové stránky jsou navrženy tak, aby byly uživatelsky co nejpříjemnější, jsou doplněné průvodními texty zjednodušující orientaci, rovněž v průběžných úpravách snažíme se o neustálé vylepšování webových stránek.

Všechny zakoupené e-knihy jsou ke stažení ve třech nejrozšířenějších formátech PDF, ePUB, MOBI a lze je tedy číst na většině čtečích zařízení. Pořízením jediné e-knihy získáváte tři elektronické formáty. Stažení e-knihy je možné kdykoli, pokud změníte čtecí zařízení, můžete si e-knihu stáhnout znovu ve stejném nebo jiném formátu.

Před rozhodnutím zakoupit si e-knihu máte možnost prohlédnout si a přečíst prvních 3 - 5 stran každé e-knihy jako bezplatnou ukázku.

Jak číst e-knihy?

E-knihy nabízené na webových stránkách www.bezvydavatele.cz lze číst na většině čtecích zařízení – jako jsou stolní počítače, elektronické čtečky knih, chytré mobilní telefony, tablety a další zařízení.

Čtení e-knihy vám poskytuje nové možnosti, které jste neznali při čtení tištěné knihy – můžete si vytvářet poznámky v textu nebo na okraj, zvýrazňovat části textu, podtrhávat, dělat si záložky, můžete vyhledávat slova nebo pasáže v textu, při čtení můžete průběžně měnit velikost písma, kontrast textu nebo si nastavit inverzní písmo.

Jak zakoupím e-knihu?

Zaregistrujte se bezplatně k uživatelskému účtu. Prohlížejte si knihy v nabídce na webových stránkách, přečtěte si vzorové stránky zdarma, vyberte si knihy, které vás zaujaly a dejte je do nákupního košíku. Po dokončení nákupu si vyberte způsob platby, zda platební kartou nebo převodním příkazem. Pokud se rozhodnete platit platební kartou, platbu obdržíme během několika minut na účet a obratem vám přidáme e-knihu do knihovničky, v případě platby převodním příkazem vám knihu přidáme do knihovničky ihned po připsání platby na účet, obvykle následující den po odeslání platby.

Jak obdržím e-knihu?

Během několika minut po připsání platby na náš účet se zakoupené e-knihy zobrazí ve vaší knihovně. Přihlásíte k účtu, na horní liště kliknete na „Moje knihovna“ a vyberete si titul e-knihy a formát, ve kterém chcete titul stáhnout do vašeho počítače nebo chytrého mobilního telefonu.

E-knihu můžete číst buď přímo ve vašem počítači nebo chytrém mobilním telefonu nebo si e-knihu můžete nahrát z počítače nebo chytrého mobilního telefonu do čtečky e-knih nebo tabletu pomocí USB kabelu.

Mohu si jako čtenář vytisknout knihu do papírové podoby?

Všechny e-knihy jsou chráněny sociálním DRM proti pirátskému kopírování a tento software rovněž zamezuje vytištění knihy do papírové podoby.

Jsou knihy chráněny proti kopírování?

Všechny knihy publikované na www.bezvydavatele.cz jsou chráněny proti pirátskému kopírování sociálním DRM - Digital Rights Mangenment, v překladu „Správa digitálních práv“, jejichž cílem je kontrolovat či omezovat používání obsahu elektronických knih v souladu s autorskými právy.

Mohu e-knihu vrátit, pokud se mi nebude líbit?

E-knihu po zakoupení bohužel nemůžete vrátit, z tohoto důvodu nabízíme zdarma prvních 3 - 5 stran knihy jako vzorové stránky k prohlédnutí a přečtení předtím, než se rozhodnete si e-knihu zakoupit.

Mohu půjčit e-knihu dalšímu čtenáři?

Elektronické knihy zakoupené na webovém portálu www.bezvydavatele.cz jsou určeny pouze pro osobní použití a není dovoleno je zapůjčovat nebo kopírovat pro jiné čtenáře.

Kdo může publikovat na www.bezvydavatele.cz?

Každý původní autor, který vlastní autorská práva ke knize, může publikovat na webových stránkách www.bezvydavatele.cz, vyhrazujeme si však právo nepublikovat dílo, případně již publikované dílo stáhnout z webové stránky, pokud bude dílo obsahovat protizákonný text, zejména bude obsahovat hrubě urážející, diskriminační texty, texty hanobící rasu, náboženství nebo sexuální orientaci.

Jak mohu publikovat na www.bezvydavatele.cz?

Nejprve se zaregistrujte k uživatelskému účtu zadáním uživatelského jména a mailové adresy. V menu vlevo “Publikovat knihu” následujte pokyny jednoduchého instalačního průvodce. Rukopis knihy je možné nainstalovat pouze ve formátu Word (DOC nebo DOCX). Náš software automaticky přeformátuje text knihy do tří nejběžnějších formátů e-knihy - PDF, ePUB a MOBI. Garantujeme, že přeformátováním knihy z textového formátu Word do formátů podporovaných na většině čtecích zařízení nedojde ke změně, deformaci nebo jiné nežádoucí úpravě textu.

Bude k publikované knize přiděleno ISBN číslo?

Ke každé knize publikované na www.bezvydavatele.cz je přiděleno ISBN číslo (International Standard Book Number), které je jedinečné a nepřenosné. Tatáž kniha vydaná u jiného vydavatelství obdrží nové ISBN číslo.

 • ISBN číslo jednoznačně identifikuje knižní vydání a je tvořeno řetězcem čísel
 • 978 - konstanta pro knihy
 • 80 - identifikátor ČR a Slovenska
 • xxxx - kód vydavatele
 • xxx - kód vydání knihy
 • x - kontrolní číslo pro ověření, zda je číslo uvedeno správně

Mohu vám zaslat poštou knihu uloženou na CD, abyste ji pro mě nainstalovali na www.bezvydavatele.cz?

Bohužel, webové stránky www.bezvydavatele.cz jsou určeny pouze k samoobslužnému nahrání knihy do systému, je tedy třeba, abyste si knihu nahráli přes webové rozhraní ve vašem počítači sami nebo za pomoci přátel.

Mohu knihu vydat i v tištěné podobě?

Publikování na webových stránkách www.bezvydavatele.cz není omezené exkluzívní smlouvou, a proto můžete stejnou knihu publikovat u jiného vydavatelství v tištěné nebo elektronické podobě.

Pokud se chystáte publikovat knihu v tištěné podobě a jedná se o vaše první publikované dílo, doporučujeme vám využít služeb některého nakladatelství nabízející služby nízkonákladového tisku, v každém případě publikování knihy v elektronické podobě je snazší, je spojeno s nižšími náklady a je méně časově náročné.

Vyžadujete podpis exkluzívní smlouvy?

Všechny licenční smlouvy (smlouvy s autory díla) jsou neexkluzívní, to znamená, že vaše literární dílo můžete publikovat u jiného vydavatele v tištěné nebo elektronické podobě. E-knihu můžete rovněž kdykoli odstranit z nabídky na webových stránkách www.bezvydavatele.cz, přičemž odstranění knihy z nabídky na webových stránkách je bez jakékoli penalizace.

Jsou na www.bezvydavatele.cz publikována pouze díla dosud nepublikovaných autorů?

Na webových stránkách www.bezvydavatele.cz jsou publikována díla autorů, kteří publikovali již dříve, jakož i autorů, kteří dosud nepublikovali.

Mohu publikovat jen zčásti napsanou knihu?

Webové stránky www.bezvydavatele.cz nejsou platformou k diskusi nad rozpracovaným nebo právě započatým dílem, zveřejňujeme pouze dokončená literární díla.

V jakém formátu má být napsaná e-kniha k publikování na www.bezvydavatele.cz?

Knihu můžete psát v jakémkoli formátu, avšak před její instalací na webové stránky www.bezvydavatele.cz musí být e-kniha uložena ve formátu DOC (doporučujeme) nebo DOCX. Pokud píšete knihu v jiném formátu než je DOC nebo DOCX, bude tento soubor potřeba přeformátovat do formátu DOC nebo DOCX před jeho instalací do systému.

Soubor můžete přeformátovat následovně

 1. Otevřete soubor s e-knihou,
 2. Zvolíte funkci “Uložit jako”, funkce “Uložit jako typ”, zvolíte Dokument Word 1997-2003 (pro uložení v DOC) nebo Dokument Word (pro uložení v DOCX) a kliknete na “Uložit”.

Rukopis knihy mám napsaný ve formátu .pdf

Pokud máte rukopis knihy k dispozici pouze ve formátu .PDF, jeho převod do textového souboru je možný, avšak poněkud pracný. Soubor v .PDF si otevřete a zadáte „uložit jako text“, soubor se uloží jako prostý text (koncovka souboru .TXT). Textový soubor si poté otevřete, v převedeném textu bude chybět formátování a bude také obsahovat množství chyb, které budete muset ručně opravit. Opravený text uložíte v požadovaném formátu s koncovkou .DOC nebo .DOCX tak, že zadáte uložit jako dokument Word. Výsledný opravený text rukopisu bude možné umístit na webové stránky www.bezvydavatele.cz k publikování.

Jak nastavit prodejní cenu?

Vy, jako autor knihy, si určujete prodejní cenu knihy. Prodejní cena je cena, která se zobrazuje jako konečná cena pro kupující, to znamená, že cena je včetně DPH 21%. Prodejní cena, kterou si sami volíte, musí být v intervalu od 20 Kč do 200 Kč. Prodejní cenu lze měnit kdykoli v průběhu publikování na webových stránkách a vy tak můžete aktivně upravovat prodejní cenu v závislosti na úspěšnosti prodeje.

Pro optimální nastavení prodejní ceny vám nabízíme několik tipů

 1. Cena e-knihy je nižší než knihy v tištěné podobě,
 2. Čím nižší cena, tím vice čtenářů můžete získat,
 3. Vícestránková kniha si zaslouží vyšší cenu,
 4. Porovnejte si ceny podobných knih na trhu,
 5. Prodejní cenu můžete kdykoli změnit.

Kdy bude e-kniha publikována na webových stránkách?

Nainstalovaná kniha bude publikována do 24 hodin na webových stránkách.

Vyhrazujeme si dobu 24 hodin ke zveřejnění díla, neboť musíme ověřit autorská práva, obsah knihy, přeformátovat text knihy do tří formátů vhodných pro čtečky e-knih – formáty PDF, MOBI a ePUB a případně doplnit titulní stranu, pokud jste ji nenahráli při instalaci knihy.

Mohu nahrát aktualizovanou verzi stejné e-knihy?

Kniha, která je již publikovaná na webových stránkách www.bezvydavatele.cz, může být kdykoli aktualizovaná tím, že nahrajete do systému pod shodným jménem knihy nový soubor s aktualizovaným textem knihy.

Nejprve se přihlásíte k uživatelskému účtu. V uživatelském rozhraní na horní liště kliknete na „Moje knihy”, vyberete si titul, který chcete upravit a zvolíte “Změnit”. Zobrazí se Vám aktuální údaje o knize, které jste zadali při instalaci knihy do systému nebo při posledním provádění změn. Kterýkoli údaj o knize může být změněn včetně nahrání nového souboru s textem knihy. Nezapomeňte uložit nové údaje po jejich úpravách.

Mohu vyměnit text knihu po její aktualizaci u čtenářů, kteří si knihu zakoupili dříve?

Pouze čtenáři, kteří si e-knihu zakoupili po aktualizaci jejího textu, mají nárok na novu verzi knihy. Čtenáři, kteří si knihu zakoupili dříve, nemají nárok na aktualizovanou verzi knihy.

Mohu změnit / doplnit údaje o autorovi?

Údaje o vás jako o autorovi knihy můžete kdykoli změnit, doplnit nebo odstranit (zcela odstranit můžete pouze nepovinné položky). Nejprve se přihlásíte k uživatelskému účtu, na horní liště kliknete na “Údaje o autorovi”, kde se vám zobrazí údaje, které jste zadali při instalaci knihy nebo při posledním provádění změn. Kterýkoli z údajů o autorovi může být změněn, doplněn nebo odstraněn (kromě povinných položek). Nezapomeňte uložit nové údaje po jejich úpravách.

Mohu změnit prodejní cenu?

Prodejní cenu můžete změnit kdykoli během publikování na webových stránkách www.bezvydavatele.cz

Nejprve se přihlásíte k uživatelskému účtu, na horní liště kliknete na „Moje knihy”, vyberete si titul, u kterého chcete změnit prodejní cenu, zvolíte “Změnit”, zobrazí se vám aktuálně zadané údaje o knize. Prodejní cenu knihy můžete změnit zadáním nové ceny, přičemž prodejní cena se musí vždy pohybovat v intervalu od 20 Kč do 200 Kč. Nezapomeňte uložit nové údaje po jejich úpravách.

Nová cena se zobrazí během několika minut na webových stránkách.

Mohu změnit údaje o bankovním spojení?

Údaje o bankovním spojení nebo jiný kontakt k zasílání autorských honorářů může být kdykoli změněn. Nejprve se přihlásíte k uživatelskému účtu, na horní liště kliknete na “Bankovní spojení”, kde se zobrazí aktuální údaje k zasílání plateb, data můžete změnit zadáním jiného bankovního spojení nebo adresy k zaslání poštovní poukázky (složenky) k vyplacení autorského honoráře.

Mohu publikovat více knih na webových stránkách www.bezvydavatele.cz?

Ano, a vřele doporučujeme publikovat více titulů na webových stránkách www.bezvydavatele.cz, publikováním více titulů také zvyšujete šanci k nalezení čtenáři, neboť knihy v nabídce jsou navzájem propojeny.

Mohu odstranit e-knihu z nabídky na www.bezvydavatele.cz?

Knihu publikovanou na webových stránkách můžete kdykoli odstranit z aktuální nabídky. Nejprve se přihlásíte k uživatelskému účtu, na horní liště “Moje knihy” vyberete titul, který chcete odstranit (nepublikovat) a kliknete na “vymazat”. E-kniha se nebude zobrazovat při vyhledávání a nebude ji možné zakoupit během několik minut. Odstranění knihy z nabídky je bezplatné a není spojené s žádnými penalizacemi nebo pokutami.

Jaké jsou autorské honoráře?

Autorovi z každé stažené knihy zaplatíme autorský honorář ve výši 50%. Autorský honorář se počítá 50% z prodejní ceny knihy, cena bez DPH.

Kdy jsou vypláceny autorské honoráře?

Autorské honoráře jsou vypláceny souhrnně za období 6 kalendářních měsíců a jsou vypláceny automaticky na základě počtu stažených knih, nejpozději do 25.1. a 25.7. na bankovní účet nebo složenkou na vámi sdělenou adresu.

Výplata autorského honoráře se realizuje, pokud autorský honorář přesáhne částku 1 000 Kč za dané období, příp. za všechna předchozí období, pokud se nerealizovala výplata za předchozí období.

Abychom mohli provést výplatu autorského honoráře, je třeba ve vašem uživatelském účtu zadat bankovní spojení nebo poštovní adresu k zaslání platby formou poštovní poukázky. Autorům mladších 18 let bude autorský honorář zaslán na bankovní účet nebo poštovní poukázkou zákonnému zástupci.

Jak obdržím autorské honoráře, pokud nemám bankovní účet ani adresu v ČR?

Autoři ze zahraničí si nemusí zakládat účet u banky v ČR ani nemusí mít kontaktní poštovní adresu v ČR, stačí, pokud si založí PayPal účet, na který mohou rovněž být vypláceny autorské honoráře. PayPal účet je spojený s mailovou adresou, k poukázání platby nám tak stačí znát tuto mailovou adresu.

PayPal účet snadno založíte na webových stránkách www.PayPal.com. Zde kliknete na „Sign Up“, vyberete typ účtu „Personal“ a zvolíte zemi, kde žijete a poté pokračujete kliknutím na „Continue“.

Na další stránce vyplníte osobní informace - jméno, příjmení, adresu (Address1 = ulice a číslo popisné, City = město, State/Province/Region - nevyplňujete, Postal Code = PSČ), občanství, telefonní číslo, mailovou adresu, heslo, bezpečnostní otázku a odpověď na ní. Všechny údaje se píší bez diakritiky, protože PayPal neumí české kódování znaků. Zatržením políčka „Yes“ odsouhlasíte User Agreement a Privacy Policy, poté pokračujete kliknutím na „Sign Up“.

Na mailovou adresu, kterou jste uvedli v registračním formuláři, vám přijde mail s názvem „Activate Your PayPal Account“. V něm naleznete odkaz, který použijete (kliknout nebo vložit do prohlížeče) pro dokončení aktivace PayPal účtu a potvrzení vlastnictví registrované emailové adresy. Tím je registrace hotova.

Po zaregistrování PayPal účtu je vhodné vložit informace o vaší platební kartě, přičemž se musí se jednat o embosovanou kartu (s reliéfním písmem), akceptovány jsou karty Visa Classic, Mastercard a American Express.

Mohu publikovat pod uměleckým jménem a obdržet výplatu autorského honoráře na můj bankovní účet?

Ano, toto je možné tak, že v uživatelském účtu v „Údaje o autorovi“ uvedete umělecké jméno, ale při zadávání bankovních údajů nebo poštovní adresy uvedete vaše občanské jméno. Vaše občanské jméno bude zmíněno pouze na bankovním převodu nebo platbě poštovní poukázkou a tento údaj bude námi evidován pouze pro interní potřebu a nebude nikde zveřejněn.

Dozví se ostatní autoři výši mých prodejů?

Všechny osobní informace jsou považovány za důvěrné, věnujeme značnou péči ochraně osobních údajů jak autorů, kteří publikují na webových stránkách, tak čtenářů, kteří si zakoupí e-knihy.

Mohu publikovat knihu, ke které nemám graficky zpracovaný obal?

Titulní obal knihy je prvotní informace, kterou vidí čtenář, neboť se jedná o vizuální prezentaci knihy, obal knihy je rovněž důležitý marketingový nástroj, jak přitáhnout pozornost možného kupujícího. Uvědomte si, že při psaní knihy jste strávili nezanedbatelné množství hodin a nyní byste chtěli pokazit celkový dojem tím, že vámi napsaná kniha nemá atraktivní titulní obálku. V případě, že nemáte navrženou obálku knihy, kontaktujte grafika k vypracování návrhu titulní stránky knihy. Rovněž vám můžeme nabídnout možnost sami si bezplatně vygenerovat titulní stránku knihy v našem generátoru obálek, který naleznete na konci průvodce instalace knihy, zatrhnete “Generovat obálku knihy” a navržený obal se zobrazí v okénku nahoře. Generaci obálky knihy můžete opakovat, dokud nejste spokojeni s návrhem. Případně můžete návrh obálky ponechat na nás a titulní stránka bude doplněna do 24 hodin po nahrání knihy do systému.

Jaké jsou požadavky na titulní obálku knihy?

Titulní obálka knihy musí být nahrána ze souboru, na kterém je uložena titulní stránka jako jediný soubor, podporované formáty jsou JPG (doporučujeme), PNG a GIF. Obálka e-knihy zobrazuje pouze přední stranu, nikoli přední a zadní stranu zároveň, jak je tomu při náhledu obálky v tištěné verzi knihy. Obálka knihy by měla obsahovat údaje - jméno autora a název knihy. Titulní stránka knihy je často navržena za použití jedné nebo více fotografií, které mohou být ve značném rozlišení a zabírat tak větší kapacitu paměti než je povolená velikost souboru, k redukci velikosti souboru uložte soubor ve formátu JPG. Maximální velikost souboru s obalem knihy je 500 kB.

Zůstanu majitelem autorských práv, pokud publikuji na www.bezvydavatele.cz?

Pokud se rozhodnete publikovat na webových stránkách www.bezvydavatele.cz, zůstáváte majitelem autorských práv, neboť publikování není exkluzívní a to vám umožňuje publikovat u jiných vydavatelství v elektronické nebo tištěné podobě.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.